Kdo jsme a o co nám jde

Akademie science fiction, fantasy a hororu (ASFFH) je zapsaný spolek, který spojuje, zastřešuje a oceňuje fantastickou scénu na území České republiky. Ať už se jedná o knihy, komiksy, videohry, filmy či jiné žánrové působení, ASFFH má za cíl tuto činnost sledovat, reflektovat a šířit o ní povědomí dále.

Činnost Akademie

Jednou z hlavních náplní Akademie je udělování cen v rámci žánru. Mezi další činnosti spolku spadá jak osvěta uvnitř fantastické scény, tak šíření povědomí o ní mimo žánrovou komunitu. K cílům Akademie patří mimo jiné také podpora domácích akcí na poli fantastiky, jejich případná spoluorganizace či alespoň záštita.

Naší ambicí je vybudovat organizaci zastřešující fantastický žánr v jeho nejrůznějších podobách a přispívat k propagaci, rozvoji a kultivaci české fantastické tvorby doma i v zahraničí.

Historie Akademie

Akademie science fiction, fantasy a hororu vznikla v roce 1995 v návaznosti na pravidelné hlasování uskupení fanoušků fantastické literatury o nejlepší díla vyšlá na domácí scéně v uplynulém roce. Postupně se zformovala v instituci zastřešující tehdejší česko-slovenský fandom – odbornou i čtenářskou veřejnost. Hlavním počinem Akademie v letech 1995–2017 bylo udělování cen na poli fantastiky, sci-fi a hororu.